Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MINIMALNI SANITARNO-ZDRAVSTVENI POGOJI

Cilj zakonodaje  na področju minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev je varovanje zdravja ljudi pred negativnimi vplivi iz okolja. Zdravstveni inšpektorji preverjajo spoštovanje predpisov na področju minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev pri izvajalcih različnih dejavnosti, in sicer v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah.

 

a)   Javni zdravstveni in socialni zavodi

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti zdravstveni inšpektorji preverjajo opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za higieno rok in osebnimi zaščitnimi sredstvi, prostore in aparature za sterilizacijo, laboratorijske storitve pooblaščenega mikrobiološkega laboratorija, prostore in opremo za izolacijo bolnikov, prezračevanje, prostorsko ureditev z ločitvijo čistih in nečistih postopkov in poti. Minimalni tehnični pogoji morajo biti zagotovljeni tudi za razvrščanje, prevoz in pranje perila, čiščenje opreme in prostorov ter za zbiranje, prevoz in odstranjevanje odpadkov.

Pri izvajalcih cepljenja inšpektorji preverjajo še sanitarno tehnične in higienske zahteve za cepilno mesto, t.j. prostor, oprema in kader. Vsako cepilno mesto mora imeti zagotovljene hladilne naprave za hrambo in prevoz imunoprofilaktičnih preparatov. Za zagotovitev hladne verige morajo imeti ustrezne merilne indikatorje temperature, potrebno opremo za transport in shranjevanje cepiva.

 

b)   Higienska nega

Pri izvajalcih higienske nege, kamor sodijo frizerska in brivska dejavnost, kozmetična dejavnost, dejavnost salonov za nego telesa, pedikura, dejavnost piercinga, tetoviranja in drugih podobnih postopkov, zdravstveni inšpektorji preverjajo izpolnjevanje splošnih pogojev, tj. izvajanje dejavnosti v skladu z dobro higiensko prakso, ki obsega zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, vzdrževanje opreme in pribora, čiščenje, razkuževanje, usposabljanje osebja in ravnanje z odpadki. Poleg splošnih pogojev pa zdravstveni inšpektorji, pri izvajalcih frizerske in kozmetične dejavnosti ter dejavnosti manikure in pedikure, v savnah, solarijih ter dejavnosti piercinga, tetoviranja in drugih podobnih postopkov, preverjajo izpolnjevanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti, in sicer uporabo pripomočkov v frizerski in kozmetični dejavnosti ter dejavnosti manikure in pedikure, opremo savne, tehnične zahteve za solarije, zahteve za implantirani nakit in zahteve za proizvode za tetoviranje in druge podobne postopke.

Povezava na spletno stran Ministrstva za zdravje.

 

 

c)   Otroško varstvo, vzgoja in izobraževanje

Na področju otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja zdravstveni inšpektorji izvajajo nadzor v vrtcih, osnovnih šolah ter v ostalih izobraževalnih institucijah v skladu s pravilniki, ki določajo normative in zdravstveno higienske zahteve za vrtce in šole. Pri nadzoru v vrtcih je posebna pozornost namenjena varnosti otroških igral na otroških igriščih. Vrtec mora za igrala od proizvajalca, dobavitelja oziroma izvajalca ureditve igrišča pridobiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno na igrišče vrtca v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč. Vrtec je dolžan zagotavljati preglede igral in igrišč ter njihovo vzdrževanje.

 

d)   Nastanitveni  in javni objekti

Pri nastanitvenih objektih, kot so hoteli, moteli, kampi, marine, domovi (dijaški, študentski, delavski), turistične kmetije, zapori, socialno varstveni zavodi, centri šolskih in obšolskih dejavnostih, zavetišča za brezdomce, vojašnice zdravstveni inšpektorji preverjajo sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje objektov. Te pogoje preverjajo inšpektorji tudi v javnih objektih kot so poslovne stavbe, stavbe za trgovino in storitve, promet in komunikacijo, razvedrilo in kulturo, za izobraževanje in šport.

 

Inšpekcijski nadzor na področju minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev se izvaja nad predpisi, ki določajo prostorske in tehnične pogoje (vrsta, velikost, razporeditev in ureditev prostorov in velikost delovnih površin), opremljenost (oprema in pribor), higienske zahteve (izvedba sten, stropov in tlakov, osvetlitev, prezračevanje itd.) in higiensko vzdrževanje.

Seznam predpisov, ki urejajo minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje v javnih, zdravstvenih in socialnih zavodih, higienski negi, v objektih otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, nastanitvenih in javnih objektih.