Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEZNO CEPLJENJE

Zdravstveni inšpektorat RS je pristojen za inšpekcijski nadzor na področju obveznega cepljenja v Sloveniji.

 
Inšpektor mora postopek voditi po določbah Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o inšpekcijskem nadzoru. V določeni fazi postopka je inšpektor dolžan izrekati tudi globe oziroma denarne kazni, in sicer zaradi kršitev, ki jih storijo zavezanci, ker se ne ravnajo po zakonskih določbah.

 
Inšpekcijski postopek se začne na podlagi prijave zdravnika cepitelja, ki inšpektorat obvesti o opustitvi obveznega cepljenja. V teku postopka ima vsak zavezanec (ali njegov starš, skrbnik) možnost, da se pisno ali ustno izjavi o dejstvih in okoliščinah v zvezi z neopravljenimi zakonsko obveznim cepljenjem. Obenem inšpektor zavezanca seznani tudi o tem, da pomeni izmikanje oziroma onemogočanje cepljenja prekršek, za katerega je po Zakonu o nalezljivih boleznih predvidena globa.


Opustitev cepljenja je možna na podlagi odločitve komisije Ministrstva za zdravje, na osnovi predloga za opustitev cepljenja. Strokovno utemeljen in obrazložen predlog za opustitev cepljenja pripravi zdravnik cepitelj, če ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za opustitev cepljenja. Poleg zdravnika lahko predlaga opustitev cepljenja tudi zavezanec oziroma njegovi starši/skrbniki. Več o opustitvi cepljenja zaradi zdravstvenih razlogov oziroma postopku si lahko preberete na 105. strani knjižice CEPLJENJE IN CEPIVA (dobre prakse varnega cepljenja).


Faze postopka, v katerih lahko pride do izreka globe po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru oziroma denarne kazni po Zakonu o splošnem upravnem postopku so sledeče:


Do izreka globe po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru pride v primerih neizvršitve odločbe Zdravstvenega inšpektorata RS, s katero je bila osebi naložena vključitev v program obveznega cepljenja, in sicer takrat, ko postane ta odločba pravnomočna in izvršljiva (ker se zavezanec, kljub možnosti, ki mu je po zakonu dana, zoper odločbo ni pritožil ter odrejenih obveznosti tudi ni opravil).


Do izreka denarne kazni po Zakonu o splošnem upravnem postopku pride v primerih, ko se zavezanec, ki ne opravi obveznega cepljenja, ne odzove vabilu Zdravstvenega inšpektorata RS, s katerim je vabljen na obravnavo in svoje odsotnosti tudi ne opraviči (višina do 200€) ali/in neizvršitve odločbe v izvršilnem postopku (do 1000€).