Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST IGRAČ

Igrača je izdelek, ki je namenjen otrokom od rojstva pa vse do starosti štirinajst let in je oblikovan tako, da je namenjen igri, ki je eno izmed ključnih orodij za njihov razvoj.

 

Cilj predpisov na področju varnosti igrač je opredelitev zahtev za igrače z namenom zaščite otrok pred nevarnostmi, ki bi jim bili izpostavljeni zaradi uporabe igrače, ki bi imela neustrezno obliko, zgradbo, sestavo in/ali funkcijo.

 

V okviru inšpekcijskega nadzora zdravstveni inšpektorji lahko, glede na vlogo, ki jo ima gospodarski subjekt, pregledajo in ocenijo postopke zagotavljanja izpolnjevanja zahtev glede varnosti, izvedbe predpisanega postopka ugotavljanja skladnosti, izdelave in hranjenja tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu in označevanja igrač s predpisanimi znaki skladnosti in drugimi oznakami. Poleg tega preverijo, če zavezanci obveščajo gospodarske subjekte in Zdravstveni inšpektorat o igračah, ki pomenijo tveganje, oziroma o sprejetih ukrepih za umik/odpoklic takih igrač s trga ter vodijo register pritožb.


Pristop nadzora nad varnostjo igrač se je moral zaradi tehnološkega in znanstvenega razvoja ter zaradi globalizacije svetovnega trga in s tem povezanih novih tveganj nadgraditi. Z uveljavitvijo nove Direktive o varnosti igrač (20. julij 2011), bo tako usmerjenost nadzora nad igračami, ki sedaj poteka na osnovi nadzora izdelka, vse bolj prehajala v nadzor obvladovanja sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje in spremljanje njihove varnosti na trgu vse do potrošnika. Tak pristop pomeni učinkovitejše delovanje organov za nadzor trga.

 

Če želite več informacije o obveznostih gospodarskih subjektov na področju varnosti igrač sledite tej povezavi.