Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST ŽIVIL IN HRANE

Oskrba z varno hrano, ki ne ogroža zdravja potrošnikov preko kemičnih, bioloških ali drugih vrst onesnaževal, je temelj zdrave prehrane in pomemben dejavnik varovanja zdravja kot javnega interesa.

 

Preprečevanje bolezni, povezanih z živili oziroma hrano in varstvo interesov potrošnikov sta zato dva bistvena elementa živilske zakonodaje. Živilska zakonodaja opredeljuje splošne zahteve, biološko in kemijsko varnost živil ter nosilcem živilske dejavnosti postavlja zahteve glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja živil, vključno z zdravstvenimi in prehranskimi trditvami na živilih.

 

Nosilci živilske dejavnosti so dolžni izvajati zahteve zakonodaje o živilih v vseh stopnjah proizvodne verige, da se zagotovi varnost živil in so zato primarno pravno odgovorni za zagotavljanje varnosti živil. Nosilci živilskih dejavnosti sodelujejo s pristojnimi organi in pri tem zagotovijo, da so vsi obrati, ki jih imajo pod svojim nadzorom, registrirani.

 

Z inšpekcijskimi pregledi se inšpektorji prepričajo, da nosilci dejavnosti izpolnjujejo zahteve zakonodaje glede sestave in označevanja prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine. Ustrezno predstavljanje oziroma oglaševanje se preverja s spremljanjem različnih medijev s poudarkom na spletu. V proizvodnji in pri skladiščenju inšpektorji preverijo, ali objekti izpolnjujejo higienske pogoje in ali so vzpostavljeni postopki, ki temeljijo na načelih HACCP. Zdravstvena ustreznost živil se preverja z laboratorijskimi analizami odvzetih vzorcev.

 

PRISTOJNOSTI

Zdravstveni inšpektorji izvajajo na področju živil uradni nadzor nad:

  • prehranskimi dopolnili,
  • živili za posebne skupine; tj.:
    • živili, namenjenim dojenčkom in majhnim otrokom (začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana),
    • živili za posebne zdravstvene namene in 
    • popolnimi prehranskimi nadomestki za nadzor nad telesno težo.