Skoči na vsebino

NOVICA

Igrača mobilni telefon Smrkci-umik/odpoklic

Opravljene analize vzorca igrače, mobilni telefon Smrkci, so pokazale, da izdelek ni prestal preizkusov fizikalno- mehanskih lastnosti. Izmerjena glasnost igrače, je previsoka glede na veljavno zakonodajo in igrača ni pravilno označena. Izdelek ni skladen z Uredbo o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) in lahko predstavlja tveganje za zdravje otrok.
Potrošnikom svetujemo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih  vrnejo v trgovino, kjer so jih kupili.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora, odvzel več vzorcev igrač mobilnih telefonov,  z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Igrače so bile analizirane v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano in sicer na fizikalno- mehanske lastnosti, kemijske lastnosti  ter  ustreznost označevanja. 

 

Ime izdelka:mobilni telefon Smrkci
Številka artikla:No. 9000
Poreklo:Kitajska
Proizvajalec:Dongyang Taikang Stationery co LTD, Small commodity Industrial Park, Dongyang, Zhejiang, China
Uvoznik:Euroazija trade d.o.o., Slavonska Avenija 50/1510000, Zagreb, Hrvaška
Distributer:Zlata sreča d.o.o., Stanetova 17, Celje