Skoči na vsebino

NOVICA

Aktivnosti Zdravstvenega inšpektorata RS po požaru v Kemisu

Zdravstveni inšpektorat RS se je po požaru v tovarni Kemis pri Vrhniki odzval z aktivnostmi na področju otroškega varstva, šolstva in pitne vode.

 

Na področju otroškega varstva in šolstva so naše aktivnosti obsegale telefonske kontakte s predstavniki vodstev vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodov in terenske inšpekcijske preglede.  Na terenu na Vrhniki smo bili štirikrat, pri čemer je bilo skupaj opravljenih osem inšpekcijskih pregledov. Prvi inšpekcijski pregled smo opravili dan po požaru, in sicer  16. 5. 2017 v Vrtcu Vrhnika, ki ima pet enot (Komarček, Želvica, Žabica, Barjanček in Rosika), v nadaljevanju so bili opravljeni dodatni inšpekcijski pregledi, in sicer 23. 5. v Župnijskem vrtcu Vrhnika,  29. 5. v Vrtcu Vrhnika (na dveh lokacijah), v Vrhniški hiši otrok Montessori in na OŠ Ivana Cankarja, 31. 5. v OŠ Antona Martina Slomška, Župnijskem vrtcu in Vrtcu Vrhnika (na dveh lokacijah).

V okviru navedenih aktivnosti smo ugotovili, da so vzgojno varstveni in izobraževalni zavodi na Vrhniki izvajali priporočene ukrepe civilne zaščite in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in jih še izvajajo.

Glede na informacije o možnih vplivih požara na širše območje smo dne 1.6.2017 aktivnosti s telefonskimi in pisnimi kontakti z vodstvi šol in vrtcev razširili tudi na območje Logatca, Borovnice, Kamnika pod Krimom in Brezovice pri Ljubljani.

 

Na področju pitne vode so se naše aktivnosti začele 16. 5. 2017 s poizvedbo pri upravljavcu sistema, ki oskrbuje Vrhniko. Ugotovili smo, da oskrba s pitno vodo kljub porabi za gašenje ni bila motena. Upravljavec tega sistema je z analizo dejavnikov tveganja, opravljeno v okviru notranjega nadzora, ocenil, da zajem pitne vode ni bil ogrožen, ker je geografsko precej oddaljen od mesta požara.

Glede na informacije o onesnaženosti potoka Tojnica s pesticidi so se naše aktivnosti 24.5.2017 razširile tudi na druge vodooskrbne sisteme na področju Ljubljanskega barja. Upravljavci navedenih sistemov so na podlagi hidrogeoloških študij, ki so del njihove analize dejavnikov tveganja, zagotovili, da njihovi vodni viri zaradi onesnaženja reke Ljubljanice niso ogroženi. Naše ugotovitve so skladne s sporočilom Agencije RS za okolje (ARSO).

Parametre, ki so bili preseženi v potoku Tojnica, bomo v okviru nadaljnjih presoj notranjega nadzora in aktivnosti upravljavcev poostreno nadzorovali.

 

Več aktualnih informacij s področja varovanja zdravja je na voljo na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki