Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti na zakonodajnem področju omejevanja porabe alkohola

 

 

Z 17.6.2017 se prične uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (v nadaljevanju ZOPA-A), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 27/17 dne 2.6.2017.

 

 

 

Zakon z dnem uveljavitve prinaša spremembe glede kazenskih določb.

Globe so po novem v evrih in so predvidene tudi za samostojnega podjetnika in podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnost ter njuni odgovorni osebi.

 

 

  

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ima s spremembo določene nove pristojnosti, ki so navedene v 4. odstavku 15. člena ZOPA-A in sicer glede:

 

  • prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač na javnih prireditvah (druga alineja prvega odstavka 12. člena); ta določba stopi v veljavo v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona,
  • razstavitve opozoril o škodljivosti uživanja oziroma pitja alkohola (šesti odstavek 12. člena); ta določba stopi v veljavo v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona in
  • razstavitve dovoljenja za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač (tretji odstavek 12. c člena); ta določba stopi v veljavo v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona.

 

 Zavezance pozivamo, da se seznanijo in uskladijo z novimi oziroma spremenjenimi pogoji, ki jih prinaša sprememba zakona.