Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o vzorčenju bazenske vode, poletje 2018

Zdravstveni inšpektorat RS je pristojen za nadzor na področju bazenske kopalne vode, v okviru katerega se vsako leto v času kopalne sezone vzamejo vzorci bazenske kopalne vode po vsej Sloveniji. V letošnjem letu je bilo v mesecu juniju in juliju odvzetih 107 vzorcev, ki so bili preskušani na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre.

 

78 vzorcev je bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 29 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje.


Z vzorčenjem bazenskih kopalnih voda se ugotavlja skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.


Kakovost bazenske kopalne vode so dolžni skozi celo leto spremljati upravljavci kopališč, ki so odgovorni za zagotavljanje za kopanje ustrezne vode. Analize vzorcev izvajajo za to usposobljeni laboratoriji, ki rezultate analiz vzorcev, odvzetih s strani upravljavcev, posredujejo tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki na podlagi teh rezultatov vsako leto pripravi Letno poročilo o kakovosti kopalnih voda. Vzorčenje, ki ga izvajajo zdravstveni inšpektorji, se izvaja v podporo inšpekcijskemu nadzoru, s katerim se ugotavlja skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca.


V primeru ugotovljenih kršitev pravilnika, lahko inšpektor v skladu z načelom sorazmernosti upravljavcu izreče opozorilo oziroma izda odločbo, s katero določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če iz analize kopalne vode izhaja, da voda ni primerna za kopanje oziroma predstavlja tveganje za zdravje ljudi, pa lahko inšpektor začasno prepove uporabo kopalne vode.

 

Rezultati vzorčenja po območnih enotah in kopališčih.