Skoči na vsebino

OBVESTILA POTROŠNIKOM

Punčka Bambola Bella, umik/odpoklic igrače


Opravljene analize za igračo punčka Bambola Bella so pokazale, da vzorec ni skladen s Pravilnikom o varnosti igrač (Ur.l. RS, št.62/2003, 35/2004, 47/2007, 24/2010), saj vsebuje količine ftalatov, ki so večje od dovoljenih in...

Šampon in gel za prhanje Spiderman, umik/odpoklic izdelka


Opravljene analize za šampon in gel za prhanje Spiderman so pokazale, da izdelek vsebuje določeno vsebnost dioxana 1,4 , kar lahko predstavlja tveganje za zdravje. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v okviru...

Napihljiva žoga "The Amaizing Spiderman", presežena koncentracija ftalatov


Napihljiva žoga vsebuje ftalate v koncentraciji, ki je večja od dovoljene in lahko pomeni tveganje za zdravje, kar je neskladno s Pravilnikom o varnosti igrač (Ur.l. RS, št. 62/2003, 35/2004, 47/2007, 24/2010). Obvestilo o...

Čeveljčki za dojenčka NKD, uporaba prepovedanih Azo barvil


Čeveljčki so, zaradi uporabe azo-barvil pri izdelavi, neskladni z veljavno EU zakonodajo. V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. Decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in...

Tomažkovo kolo-MV sports umik/odpoklic igrače


Opravljene analize vzorca Tomažkovo kolo - MV Sports so pokazale, da se kolo pri obremenitvi, določeni v standardu, prekucne in pri izvedbi nateznega preskusa nastanejo majhni delci, kar lahko predstavlja tveganje za poškodbe in...

Diddlina gel za tuširanje in peneča kopel, umik izdelka


Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora kozmetičnih izdelkov odvzel več vzorcev otroške kozmetike, ki se spere s kože, z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Izdelki...

Beauty Kids malina šampon in gel za prhanje, umik/odpoklic izdelka


Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora kozmetičnih izdelkov odvzel več vzorcev otroške kozmetike, ki se spere s kože, z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Izdelki...