Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Navodila za preventivno ravnanje z živili v gostinskih objektih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z namenom preprečevanja okužb z enterohemoragično E.coli


Zdravstveni inšpektorat je preko Sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) prejel priporočila za ravnanje s sadjem in zelenjavo, da se prepreči okužba z enterohemoragično E.coli. Za preprečevanje okužbe uporabljate do...

31. maj: Svetovni dan brez tobaka


Zdravstveni inšpektorji nadzirajo spoštovanje prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih in ustreznost kadilnic. V letu 2010 so zdravstveni inšpektorji opravili več kot 7000 pregledov in ugotovili skoraj 500 kršitev. Največ...

Ulična maturantska četvorka


V petek, 20. maja 2011, je v številnih slovenskih mestih potekal tradicionalni dogodek "Ulična maturantska četvorka". Z namenom zmanjšanja škodljivega in tveganega pitja alkohola med maturanti je v okviru svojih pristojnosti pri...