Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Novosti na zakonodajnem področju omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov


Z 11.03.2017 se prične uporabljati Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki  je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 9/17 dne 24.2.2017. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o omejevanju...