Skoči na vsebino

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL - VREDNOST ENAKA ALI VIŠJA OD 10.000 EUR BREZ DDV (2.ODST. 21.ČL. ZJN-3)

 

Leto 2017

 

Opis predmeta

Vrsta predmeta

Vrednost naročila v EUR brez DDV

 

Izbrani ponudnik

Razvoj modulov ZIRS informacijskega sistema

storitev

19.780

RRC Računalniške storitve d.d.

 

 

 

 

Leto 2016

  

Opis predmeta

Vrsta predmeta

Vrednost naročila v EUR brez DDV

 

Izbrani ponudnik

Opravljanje zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu-izvajalec medicine dela

storitev

15.983

Medicina dela, prometa in športa zasebna specialistična ordinacija Barbara Peče Breznik, dr.med., dr. dent. med.

 

 Vzdrževanje računalniške opreme in komunikacij na »klic«

 

storitev

15.500

Comtron d.o.o.