Skoči na vsebino

ZAKLJUČENI POSTOPKI

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na tej strani objavlja obvestila o končanih izbirnih postopkih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije  

 

INTERNI NATEČAJI

(interni natečaji so v skladu z Uredbo o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) objavljeni zaradi možnosti premeščanja uslužbencev v okviru državne uprave)

 

28.8.2017

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja, inšpektor v OE Koper, št. 1100-3/2017

6.9.2017

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja, inšpektor v Sektorju za strategijo in planiranje, št. 1100-2/2017

21.9.2017

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja, inšpektor v OE Nova Gorica, št. 1100-4/2017

23.11.2017

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja, inšpektor v OE Koper, št. 1100-5/2017

23.11.2017

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja, inšpektor v OE Nova Gorica, št. 1100-6/2017

8.8.2018

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja, inšpektor v OE Maribor in Murska Sobota, št. 1100-2/2018

15.10.2018Obvestilo o končanem postopku internega značaja, inšpektor v OE Mribor in Murska Sobota, št. 1100-3/2018
  15.10.2018

Obvestilo o končanem postopku internega značaja, inšpektor v OE Koper, št. 1100-4/2018

21.3.2019Obvestilo o končanem postopku internega značaja - 2 mesti inšpektor Sektor za strategijo in planiranje, št.1100-1/2019
29.3.2019Obvestilo o končanem postopku internega značaja, inšpektor v OE LJ, št. 1100-2/2019
  

 

JAVNI NATEČAJI

(za razliko od internih natečajev, na katere se lahko prijavljajo le zaposleni v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, se lahko na javne natečaje prijavi vsakdo)

 

18.4.2016

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za del.mesto inšpektor v OE Novo mesto, 1100-3/2015

25.4.2016

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo del. mesta inšpektor v OE Nova Gorica, št. 1100-2/2015

27.7.2016

Obvestilo o končanem natečajnem postopku, inšpektor v OE Ljubljana, št. 1100-3/2016

26.10.2016

Obvestilo o končanem natečajnem postopku, inšpektor v OE Ljubljana, št. 1100-4/2016 

22.2.2018

Obvestilo o končanem natečajnem postopku, inšpektor v OE Koper, št. 1100-8/2017

7.1.2019Obvestilo o končanem natečajnem postopku, inšpektor v OE Koper, št. 1100-7/2018
1.2.2019Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo del.mesta inšpektor OE Maribor in Murska Sobota, št. 1100-8/2018