Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Organizacijska struktura ZIRS je določena z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije, št. 001-5/2004-02200, z dne 01.03.2004, s spremembami in dopolnitvami. Navedeni akt je stopil v veljavo s 01.04.2004.

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ima 9 notranjih organizacijskih enot. Organigram.

 

 

Na naslovu Vožarski pot 12 v Ljubljani se nahajajo:

 

glavnI zdravstveni inšpektor RS in

 

notranji organizacijski enoti:

- Sektor za strategijo in planiranje,
- Služba za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu.

 

 

Na območju Slovenije deluje sedem območnih enot:

- Območna enota Celje in Dravograd,
- Območna enota Koper,
- Območna enota Kranj,
- Območna enota Ljubljana,
- Območna enota Maribor in Murska Sobota,
- Območna enota Nova Gorica in
- Območna enota Novo mesto.