Skoči na vsebino

OBMOČNA ENOTA MARIBOR IN MURSKA SOBOTA

Partizanska cesta 47
2000 Maribor

Tel.: 05 93 10 349

Tajništvo  

Faks: 01 280 38 08

Damijana Štorman

Uradne ure

Elektronski naslov: mailto:gp-oemb.zirs(at)gov.si

Elektronski naslov: damijana.storman(at)gov.si

Ponedeljek in sreda: 9.00 - 11.00  

 

Vodja območne enote  

Milena Lubej

Elektronski naslov: milena.lubej(at)gov.si 

  

 

Nadzor nad vnosom se izvaja vsak delovni dan od 9.00 - 11.00 ure. 

 

 

 

Inšpekcijska pisarna Murska Sobota

Trg zmage 7
9000 Murska Sobota

 

Tel.: 02 51 24 970
Faks: 01 280 38 08

 

 

Inšpekcijska pisarna Slovenska Bistrica

Ljubljanska cesta 93

2310 Sl. Bistrica    

 

Tel.: 02 80 51 140 

Faks: 01 280 38 08

 

 

 

Predlogi, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale  

 

Svoje predloge, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale lahko stranke zapišejo v knjigo pripomb in pohval, ki se nahaja v tajništvu sedeža območne enote (soba številka 6) oz. na elektronski naslov: gp-oemb.zirs(at)gov.si.