Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI

Z namenom varovanja javnega zdravja opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov.

 

Seznam vseh zakonov in podzakonskih aktov, katerih spoštovanje nadzira Zdravstveni inšpektorat RS, se nahaja na spletni strani http://www.zi.gov.si/ pod zavihkom »Zakonodaja in dokumenti«.

 

Opisi delovnih področij Zdravstvenega inšpektorata RS se nahajajo na spletni strani http://www.zi.gov.si/ pod zavihkom »Delovna področja«.