Skoči na vsebino

ISO 9001

 

 

Oktobra 2007 je ZIRS uspešno opravil presojo za pridobitev certifikata ISO 9001 in si kot prvi inšpektorat v Republiki Sloveniji pridobil certifikat ISO 9001.

 

Podelitev certifikata ISO 9001, potrjuje, da je zaposlenim v ZIRS uspelo vzpostaviti celovit sistem vodenja izvajanja zdravstvene inšpekcije v Republiki Sloveniji v skladu z mednarodnim standardom kakovosti SIST ISO 9001.

 

Certifikat po standardih ISO 9001 dokument daje stranki jamstvo za zaupanje do organizacije.

 

Nobena organizacija ne pridobi certifikata, če pred tem ne odstrani vrzeli v svojem poslovanju. Poleg tega omogoča priprava certifikata celotnemu osebju in vodstvu organizacije celovit kritičen pregled stanja v organiziranosti poslovanja. Načelo lastne odgovornosti, ki se uvaja z zagotavljanjem kakovosti, spodbuja vse zaposlene, tako delavce kakor tudi vodilne v organizaciji, k dobremu delu.

 

Novi pristopi zahtevajo tudi drugačno mišljenje in organizacijsko kulturo. ISO 9001 je prinesel v ZIRS sistemsko mišljenje in spoznanje, da je vse, kar naredimo, pomembno za kakovost.

 

ZIRS je pridobil certifikat z namenom, da poveča kvaliteto storitve in posledično zadovoljstvo odjemalcev. S pomočjo inštrumentov standarda je tako med drugim ZIRS dosegel:

 • povečanje preglednosti procesov,
 • povečanje kakovosti in zanesljivosti procesov,
 • izboljšanje komunikacij med udeleženci procesov in oddelki, in
 • izboljšanje motivacije delavcev in vodstva organizacije.

Izvajanje ISO 9001 oziroma sistem vodenja kakovosti pomeni za ZIRS  sistematično izvajanje aktivnosti, kot na primer:

 

 • določitev in spremljanje politike in ciljev kakovosti,
 • identifikacija in določitev ključnih procesov za doseganje ciljev,
 • določitev in uporaba meril za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj,
 • iskanje priložnosti za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitev procesov,
 • določanje metod za preprečevanje napak, zmanjševanje neskladnosti ter zmanjševanje dela in stroškov zaradi napak,
 • nadzorovanje učinkovitosti izboljšav, in
 • ocenjevanje rezultatov glede na planirane rezultate.