Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSLANSTVO, VIZIJA IN POLITIKA SISTEMA VODENJA

 

POSLANSTVO ZIRS


ZIRS z dejavnostjo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov, ki urejajo področja iz delokroga ZIRS, prispeva k varovanju zdravja kot javnega interesa.


VIZIJA ZIRS


Z jasno opredelitvijo, skrbnim vzdrževanjem in nenehnim izboljševanjem vseh poslovnih procesov ZIRS, postati institucija, ki sodi po uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela v vrh sorodnih evropskih institucij.


POLITIKA SISTEMA VODENJA ZIRS


Politika sistema vodenja je usmerjena v transparentno obvladovanje procesov v ZIRS in v njihovo nenehno izboljševanje. Transparentnost obvladovanja procesov ZIRS se kaže v jasno opredeljenih odgovornostih vseh zaposlenih ZIRS, jasno opredeljenih pričakovanjih glede ciljev procesov, ciljev ZIRS, notranjih organizacijskih enot in zaposlenih v ZIRS ter jasno opredeljenih poteh za doseganje teh ciljev.

 

Z namenom zagotavljanja vseh pogojev za učinkovito in mednarodno primerljivo izvajanje inšpekcijskega nadzora in poslovanje ZIRS, je sistem vodenja ZIRS razvit in vzdrževan v skladu z zahtevami SIST ISO 9001. Zakonodaja Republike Slovenije in Evropske unije, ki ureja strokovna področja delovanja ZIRS in ostala poslovna področja ZIRS, predstavlja temelje za definiranje procesov v ZIRS.

 

Vsi zaposleni ZIRS odgovarjamo za učinkovitost, uspešnost in kakovost svojega dela. Obveznost vsakega zaposlenega v ZIRS je opravljanje nalog skladno z veljavno zakonodajo in veljavnimi dokumenti sistema vodenja ZIRS. Zakonitost, samostojnost, politična nevtralnost, nepristranskost, odgovornost, odprtost in etičnost ter delovanje v skladu s pričakovanji odjemalcev, s ciljem povečevanja njihovega zadovoljstva, predstavljajo temeljne vrednote, ki jih zaposleni ZIRS spoštujemo pri izvajanju vseh ključnih procesov v ZIRS.

 

Z namenom nenehnega izboljševanja sistema vodenja in izboljševanja ključnih procesov ZIRS vsak zaposleni vnaša v svoje delo vsa razpoložljiva nova spoznanja, nova znanja, nove tehnologije in nove organizacijske prijeme.