Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STORITVE

Osnovna dejavnost ZIRS je izvajanje inšpekcijskega nadzora. To je upravna naloga, ki obsega inšpekcijski upravni in prekrškovni postopek. Gre za nadzor nad izvajanjem (t.j. aktivnim ravnanjem zavezancev) oziroma spoštovanjem (t.j. vzdržanjem ravnanj, ki bi pomenila kršitev predpisov) zakonov in drugih predpisov s strani nosilcev dejavnosti, ki ga opravljajo inšpektorji. Spoštovanje zakonov je predpogoj pravne varnosti in je zato v interesu družbe, t.j. v javnem interesu.

 

Zaradi varovanja javnega zdravja opravlja ZIRS inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki so v pristojnosti ZIRS.

 

Osnovni metodi inšpekcijskega nadzora sta inšpekcijski pregled in vzorčenje, s katerima inšpektor neposredno na kraju samem ugotavlja dejansko stanje (ugotavlja morebitne kršitve zakonov in predpisov, neizvršene ukrepe in njihove morebitne posledice za zdravje ljudi).

 

Glede na povod ZIRS izvaja naslednje inšpekcijske preglede in vzorčenja:

  • redne, ki se izvajajo redno in s frekvenco, določeno na podlagi ocene tveganja, glede na:

- proizvod, storitev, nosilca dejavnosti, proces, material, snov, dejavnost ali operacijo,

- stanje skladnosti v preteklosti in

- zanesljivost katerihkoli lastnih kontrol, ki jih izvaja nosilec dejavnosti;

  • izredne, ki se izvajajo zaradi različnih sumov na neskladnost, kot so:

- sum okužbe/zastrupitve,
- obvestila iz EU sistemov hitrega obveščanja (RASFF/RAPEX),
- obvestila SLO sistema hitrega obveščanja,
- notifikacije/obvestila strank,
- odstopi drugih organov,
- informacije medijev,
- pritožbe/prijave,
- podatki v zvezi z obvezno registracijo določenih vrst obratov ter
- ugotovitve inšpekcijskih pregledov/vzorčenja (pri drugih nosilcih dejavnosti);

  • kontrolne, ki se izvajajo zato, da se na kraju samem preveri, ali je nosilec dejavnosti odpravil predhodno ugotovljeno neskladno.