Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPOTILO ZA IZVAJALCE OTROŠKEGA VARSTVA

Napotilo je namenjeno nosilcem dejavnosti otroškega varstva kot pomoč pri izdelavi načrta rednega vzdrževanja in čiščenja  prostorov, opreme in pripadajočih zunanjih površin v skladu s členom 53. a  Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS št., 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13). 

 

OD KDAJ VELJA, DA MORA NOSILEC DEJAVNOSTI PRIPRAVITI NAČRT REDNEGA VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA?

 

Z 19.4.2008 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS št. 33/2008) s katerim se je dodal nov člen 53. a (vzdrževanje in čiščenje prostorov, pripadajočih zunanjih površin in opreme).

 

KDO IZVAJA URADNI NADZOR NAD NAČRTOM REDNEGA VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA?

 

Nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št., 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) je opredeljen v spremenjenem 66. členu pravilnika, v katerem  je pristojnost razmejena  med Inšpektoratom za šolstvo in šport ter Zdravstvenim inšpektoratom RS.

 

Nadzor nad 53. a členom izvaja Zdravstveni inšpektorat RS, kar pomeni, da bodo zdravstveni inšpektorji ob izvajanju nadzora zahtevali v vpogled Načrt rednega vzdrževanja in čiščenja prostorov, pripadajočih površin in opreme ter evidence.

V primeru, da nosilec dejavnosti ne bo imel izdelanega načrta, mu bo zdravstveni inšpektor ukrep odredil z opozorilom ali z odločbo v upravnem postopku.

 

Primer načrta

 

Za pripravo načrta vzdrževanja in čiščenja si nosilec dejavnosti lahko pomaga tudi z drugimi dokumenti, ki jih najde na spletu. Po večini se nanašajo na čiščenje v živilskih obratih, vendar jih je možno smiselno uporabiti in prilagoditi za pripravo načrta rednega vzdrževanja in čiščenja prostorov in zunanjih površin vrtca.