Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPOTKI NOSILCEM ŽIVILSKE DEJAVNOSTI ZA IZVAJANJE UMIKA/ODPOKLICA TER OBVEŠČANJE ZIRS

OBVEŠČANJE ZIRS

 

Nosilci živilske dejavnosti morajo  ZIRS  obveščati o umiku in odpoklicu živil, ki je v pristojnosti ZIRS.* Obvestilo se opravi z Obrazcem za obveščanje ZIRS.

 

*Obveščanje določata  19. člen Uredbe 178/2002/ES in 8. člen Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili.

 

 ZIRS se obvešča po telefonu, telefaksu ali na elektronski  naslov rasff.zirs(at)gov.si.

 

OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV

 

Potrošnike se o odpoklicu živil obvešča na način opredeljen v Prilogi 1 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010).

 

ZAKONODAJA

 

Obveznosti nosilcev živilske dejavnosti v zvezi z umikom in odpoklicem  živil so določene v:

 

Uredbi (ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28,januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane. 

 

Izvajanje Uredbe 178/2002/ES glede inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS  ureja Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010).

 

Kot dodatni vir podatkov lahko nosilci dejavnosti uporabijo tudi Napotke za izvajanje členov 11, 12, 16, 17, 18, 19 in 20 Uredbe 178/2002/ES.