Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPOTKI ZA RAVNANJE Z RJUHAMI/BRISAČAMI V SALONIH ZA HIGIENSKO NEGO TELESA

Na pobudo Zdravstvenega inšpektorata je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) podal strokovno presojo ustreznosti ravnanja z mokrim in umazanim perilom (rjuhe in brisače) v savnah in vzdrževanja zapestnic s čipom ter podal strokovno stališče glede ukrepov, ki bi jih veljalo implementirati pri izvajalcih dejavnosti, ki ponujajo storitev savnanja v Sloveniji.  

 

NIJZ je podal naslednje strokovno mnenje*:

 

"Zaradi varovanja zdravja kopalcev na kopališču ali uporabnikov podobnih objektov (npr. savn) mora biti morebitna izposoja kopalne garderobe npr.: kopalke, brisače, rjuhe, kape, obuvala, kopalni plašči organizirana tako, da onemogoči križanje poti med izposojo čiste garderobe in vračanjem uporabljene garderobe. Mesto izposoje in pot vračanja morata biti točno določeni, tako da je posamezne predmete možno oddati, odlagati ali puščati le na za to določenih mestih, tako, da ne pride do križanja poti čisto/nečisto.

 

Smiselno naj se za zapestnice s čipom upošteva načela, zapisana za čiščenje opreme kopališča ali podobnih objektov (npr. savn); načela morajo biti sestavni del načrta varnosti kopališča ali podobnih objektov (npr. savn)."

 

To mnenje so na NIJZ obrazložili:

 

"V kopališčih ali podobnih objektih je možno več poti prenosa okužb z bakterijami, virusi, paraziti ali drugimi mikrobi, neposredno s človeka na človeka, ali posredno preko vode in stika s površinami ter krvjo.

 

Uporabljeno garderobo štejemo za nečisto, zato se pri križanju poti čisto/nečisto možnost prenosa okužb poveča. Upravljavec mora zagotoviti ustrezno čiščenje kopališča ali podobnih objektov (npr. savn) in izdelati navodila v smislu kopališkega ali higienskega reda.

 

Nosilci dejavnosti salonov za higiensko nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in za vse druge postopke, ki se izvajajo v salonih za nego telesa) so pri njihovem načrtovanju in opravljanju dolžni zagotavljati minimalno sanitarno zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij, da zagotovijo najvišjo možno stopnjo varovanja zdravja uporabnikov storitev higienske nege oziroma morajo pri izvajanju postopkov v savnah upoštevati tudi določila Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/09)."

 

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

 

Pogoje za izvajanje dejavnosti higienske nege telesa, kamor sodi tudi področje savn, ureja Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

 

Pravilnik določa minimalne sanitarno zdravstvene pogoje, ki morajo, zaradi varovanja zdravja ljudi, biti izpolnjeni pri izvajanju dejavnosti higienske nege. Pravilnik med splošnimi določbami navaja, da se mora dejavnost izvajati v skladu z dobro higiensko prakso, ki obsega zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, vzdrževanje opreme in pribora, čiščenje, razkuževanje, usposabljanje osebja in ravnanje z odpadki.

 

Prva in druga alineja prvega odstavka 7. člena pravilnika določata, da mora velikost, razporeditev, izvedba in opremljenost delovnih in pomožnih prostorov omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje ter preprečevati navzkrižno kontaminacijo med posameznimi postopki.

 

Drugi odstavek 14. člena Pravilnika nosilcu dejavnosti nalaga, da je potrebno za uporabnike zagotoviti čiste brisače. 

 

*Mnenje NIJZ hranimo v originalu na Zdravstvenem inšpektoratu RS.