Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA PODJETIJ, KI PROIZVAJAJO, PREDELUJEJO IN PRVA DAJEJO V PROMET MATERIALE IN IZDELKE, NAMENJENE ZA STIK Z ŽIVILI

 

 

PODJETJA, PRI KATERIH JE POTREBNA REGISTRACIJA PRI ZIRS

  1. Proizvodnja oz. predelava materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili v Republiki Sloveniji.
  2. Uvoz materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz tretjih držav.
  3. Distribucija materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili – direktna dobava iz območja EU.

Nekaj posebnih primerov podjetij, ki se prav tako uvrščajo v zgornje tri skupine: 

  1. proizvajalci oz. pridelovalci živil (tudi pakirnice živil), ki direktno uvažajo iz tretjih držav ali nabavljajo iz območja EU materiale in izdelke, namenjene za stik z živili bodisi za lastno uporabo-pakiranje živil bodisi za nadaljnjo distribucijo;
  2. maloprodaja in tržnice, le v primeru, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU;
  3. restavracije, gostilne, menze, premični obrati, objekti na javnih prireditvah, obrati v javnih zavodih (npr. bolnišnice šole, vrtci) in drugi živilski obrati, če direktno uvažajo iz tretjih držav ali direktno dobavljajo (območje EU) materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (npr. škatle in podloge za pice, posoda, pribor itd., ki se uporablja za serviranje, pakiranje hrane ali na kakršen koli način pride v neposreden stik z živili, kozarci in materiali, uporabljeni v avtomatih za pijače in hrano itd.); in
  4. spletna prodaja, kataloška prodaja in TV-prodaja, če gre za direktni uvoz iz tretjih držav ali dobavo iz območja EU.

DEFINICIJA POJMOV


Podjetje:  pomeni katero koli podjetje, ki za dobiček ali ne, bodisi zasebno bodisi javno, izvaja katero koli dejavnost, povezano s katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili.


Dajanje v promet: pomeni imetje materialov in izdelkov za namene prodaje, vključno s ponujanjem za prodajo ali katerokoli drugo obliko prenosa, proti plačilu ali ne, ter za prodajo, distribucijo in druge oblike prenosa.

 

PODJETJA, PRI KATERIH REGISTRACIJA PRI ZIRS NI POTREBNA


Proizvodnja, predelava, uvoz, distribucija in prvo dajane v promet materialov in izdelkov, ki niso namenjeni za neposredni stik z živili. Če ni nedvoumno jasen namen uporabe tovrstnih izdelkov, morajo le ti biti označeni, da niso namenjeni za stik z živili, sicer sodijo ta podjetja pod nadzor ZIRS in so zavezana k obvezni registraciji.


Maloprodaja, tržnice in vsa ostala živilska in neživilska podjetja, ki ne nabavljajo materiale in izdelke, namenjene za stik z živili direktno iz uvoza ali iz držav članic EU, temveč od slovenskih proizvajalcev, pridelovalcev, oz. tistih, ki prvi dajo tovrstne materiale in izdelke v promet na območju Republike Slovenije.

 

POSTOPEK REGISTRACIJE

 
Podjetje  je dolžno posredovati ZIRS vlogo za registracijo.


Registracija se opravi:

  • najkasneje  15 dni pred začetkom delovanja podjetja,
  • najkasneje 30 dni po nastanku vsake spremembe. Podjetje je dolžno posredovati vse zahtevane podatke, pri čemer mora tiste, na katere se sprememba nanaša, označiti v okencu »Sprememba«.
  • najmanj 30 dni po prenehanju delovanja podjetja.

Kadar pride do zamenjave podjetja, katero opravlja katerokoli dejavnost iz  1. člena Uredbe o obvezni registraciji, mora podjetje, ki je prenehalo z dejavnostjo, o tem najkasneje v roku 30 dni po prenehanju obvestiti ZIRS, novo podjetje pa mora vlogo za registracijo podjetja pri ZIRS posredovati najkasneje 15 dni pred začetkom delovanja.

 

Vlogo za registracijo odda podjetje z izpolnitvijo obrazca iz priloge, ki je sestavni del Uredbe o obvezni registraciji, katero pošljejo po pošti na območno enoto ZIRS, na območju katere so obrati locirani, s pripisom »Registracija FCM«.

 

SANKCIJE V PRIMERU, ČE SE PODJETJE NE REGISTRIRA

 

V kolikor nadzorni organ ugotovi oz. je obveščen, da podjetje ni registrirano, se kot sankcija za prekršek izda globa v skladu s 7. členom omenjene uredbe."

 

PREDPIS, KI UREJA OBVEZNO REGISTRACIJO PODJETIJ

 

Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.