Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA ŽIVILSKIH OBRATOV

Nosilec živilske dejavnosti mora obrat registrirati pri ZIRS, če opravlja katero koli aktivnost v povezavi s prehranskimi dopolnili ali živili za posebne skupine.

 

Definicije pojmov

 

Prehranska dopolnila: so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v drugih podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah.

 

Živila za posebne skupine: so (v skladu z določili Uredbe (EU) št.609/2013 Evropskega parlamenta in sveta) živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom (začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana), živila za posebne zdravstvene namene ter popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo.

 

 

POMEMBNO OBVESTILO: Novosti na zakonodajnem področju živil za posebne prehranske namene in uradni nadzor po 20. juliju 2016

  

 

POSTOPEK REGISTRACIJE IN OBVEŠČANJA O SPREMEMBAH

 

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan posredovati ZIRS vlogo o registraciji pred začetkom obratovanja.

 

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan ZIRS obvestiti o:

  • vsaki spremembi podatkov, in
  • prenehanju obratovanja.

Ob spremembi nosilca dejavnosti v obratu je dolžan nosilec, ki je prenehal z živilsko dejavnostjo, o prenehanju obvestiti ZIRS. Novi nosilec živilske dejavnosti v tem obratu pa se mora pri ZIRS registrirati. 

 

 

Registracija oz. obvestilo o spremembi je potrebno ZIRS posredovati najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja oz. 15 dni po vsaki spremembi/prenehanju delovanja.

 

Registracija oz. obvestilo o spremembi se praviloma opravi z izpolnitvijo elektronskega obrazca: e-storitve-zirs.gov.si.

 

Registracija oz. obvestilo o spremembi  se lahko opravi pisno na obrazcu izPriloge 2 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili. V primeru pisne registracije oz. obvestila o spremembi  se izpolnjena vloga pošlje na območno enoto ZIRS, kjer obrat deluje, s pripisom "Registracija" na ovojnici.

 

PREDPISI, KI UREJAJO REGISTRACIJO ŽIVILSKIH OBRATOV

 

Področje registracije živilskih obratov urejajo naslednji predpisi Skupnosti:

  • Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L Evropske Unije št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES), 
  • Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L Evropske Unije št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES).

V skladu s prvim in drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES nosilci živilskih dejavnosti sodelujejo s pristojnimi organi in pri tem zagotovijo, da so vsi obrati, ki jih imajo pod svojim nadzorom, registrirani pri ustreznem organu. V skladu z 31. členom Uredbe 882/2004/ES pristojni organi določijo postopke, ki jih uporabijo nosilci živilske dejavnosti, ko zaprosijo za registracijo svojih obratov.
 
Izvajanje navedenih uredb Skupnosti v delu, ki sodi v skladu s predpisi, ki urejajo pristojnosti ministrstev in njihovih organov v sestavi, v delokrog Ministrstva za zdravje oziroma glede inšpekcijskega nadzora v delokrog ZIRS ureja Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/10).