Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Ugotavljanje skladnosti je postopek, s katerim proizvajalec dokazuje, da njegova igrača izpolnjuje veljavne določbe o varnosti iz te Uredbe. Proizvajalec mora glede na naravo igrače uporabiti enega od dveh možnih postopkov:


1. Samovrednotenje


Samovrednotenje se uporablja v primerih, ko harmonizirani standardi zajemajo vse ustrezne vidike o varnosti igrače. V teh primerih mora proizvajalec uporabiti obstoječe harmonizirane standarde in zagotoviti, da je igrača v skladu z njimi. Proizvajalec mora tudi uvesti notranji postopek za nadzor proizvodnje v skladu z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES. Za modul A se prisotnost priglašenega organa ne zahteva.


2. Preverjanje tretje strani


Skladnost s tipom ali modulom B se pogosto označuje z „ES-pregled tipa“. ES-pregled tipa in certifi kacija se zahtevata, kadar:
• harmonizirani standardi ne obstajajo,
• proizvajalec ni ali je le delno uporabil harmonizirane standarde,
• je eden ali več harmoniziranih standardov objavljenih z omejitvijo ali
• proizvajalec meni, da mora zaradi narave, načrtovanja, izdelave ali namena igrače preverjanje opraviti tretja stran.


V takih primerih proizvajalec model igrače predloži priglašenemu organu za ES-pregled tipa. Priglašeni organ v skladu z modulom B pregleda tehnično oblikovanje igrače ter preveri in z izdajo certifikata o ES-pregledu tipa potrdi, da tehnično oblikovanje igrače ustreza zahtevam iz Uredbe. Proizvajalec v skladu z modulom C, ki obvezno sledi modulu B, zagotovi skladnost proizvedenih igrač z odobrenim tipom iz certifikata ES o pregledu tipa. V nasprotju z modulom B se za modul C ne zahteva prisotnost priglašenega organa.