Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST RABLJENIH IGRAČ

Za varnost igrač v skladu z Uredbo o varnosti igrač (Ur. list RS, št. 34/11, 84/11, 102/12) odgovarja proizvajalec, ko jih da na trg, pri čemer upošteva njihovo predvideno in predvidljivo uporabo.

 

Za rabljene igrače veljajo določila Zakona o splošni varnosti proizvodov (Ur. list RS, št 101/03, ZSVP-1). Za te igrače proizvajalec ne odgovarja več, ker lahko zaradi aktivnosti, ki so se izvajale z igračo ali na igrači, pride do poškodb le-te. 

 

Zakon o splošni varnosti proizvodov je horizontalni predpis, ki določa, da morajo biti vsi proizvodi, ki so dani na trg varni. Vključuje vse proizvode, naj bodo novi, rabljeni ali obnovljeni, kot tudi  proizvode, ki so ponujeni v okviru opravljanja storitev. Skladno z ZSVP-1 je "varen proizvod" vsak proizvod, ki v normalnih ali realno predvidljivih pogojih uporabe, vključno s svojo življenjsko dobo in po potrebi z zagonom, montažo in predpisanim vzdrževanjem, ne predstavlja nikakršne nevarnosti ali pa samo minimalno nevarnost, ki se ob primerni uporabi proizvoda oceni za sprejemljivo in skladno z visoko ravnjo varnosti in zdravja oseb.


Skladno z zakonom morajo vsi akterji v dobavni verigi (proizvajalci, distributerji) zagotoviti varnost tudi rabljenih proizvodov in proizvodov dobavljenih brezplačno. Zato bi morali tudi izvajalci aktivnosti zbiranja rabljenih igrač v dobrodelne namene zagotoviti, da so izdelki/igrače, ki jih nudijo uporabnikom, varni. To pomeni, da morajo v okviru svoje dejavnosti ravnati s potrebno poklicno skrbnostjo, ki pomaga zagotoviti skladnost proizvoda z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Predvsem ne smejo dobavljati proizvodov, za katere vedo ali bi na temelju lastnih informacij in kot strokovnjaki lahko vedeli, da ne izpolnjujejo varnostnih zahtev.


Zdravstveni inšpektorat RS se je s problematiko rabljenih igrač srečal v primeru prodaje le-teh v trgovinah z rabljenimi izdelki. Z namenom, da bi pomagali zavezancem pri presoji ali so rabljene igrače varne, smo za njih pripravili praktične smernice oziroma opomnik za obvladovanje varnostnega vidika oziroma prepoznavanje potencialno nevarnih igrač, ki jih prilagamo.


Smernice naj uporablja osebje, ki je seznanjeno vsaj z osnovnimi varnostnimi zahtevami za igrače in pozna tveganja pri igri otrok, ki so mlajši oziroma starejši od treh let.

 

Predlaga se, da se vsaka igrača, pri sprejemu oziroma pred dajanjem v prvo uporabo otrokom, temeljito pregleda skladno s predloženimi smernicami. Predlagamo tudi izdelavo zapisov o tem (kontrolni list, ki je del smernic).