Skoči na vsebino

POTROŠNIKI

Barva za lase Z/ONE, umik in odpoklic kozmetičnega izdelka


Barva za lase blagovne znamke Z-ONE je neskladna z Zakonom o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-UPB1) Ur.l. RS 110/2003, 47/2004 ZdZPZ) oz. Pravilnikom o sestavi kozmetičnih proizvodov Ur.l. RS 35/2005 s spremembami. Zdravstveni...

Barva za lase blagovne znamke EUROSPIN; umik/odpoklic izdelka


Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru inšpekcijskih pregledov, ki so se nanašali na preverjanje skladnosti barv za lase našel na slovenskem trgu barvo za lase, ki vsebuje od 3.1.2012 zakonsko prepovedano sestavino o- aminofenol....