Skoči na vsebino

POTROŠNIKI

SES barvice (velike), umik in odpoklic


Opravljene analize vzorca SES barvic so pokazale, da so v barvicah prisotni ftalati, ki presegajo dovoljeno mejno vrednost. Vzorec je neskladen z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in...