Skoči na vsebino

PRIJAVE NA DELO NOSILCEV DEJAVNOSTI

 

Eden izmed povodov za inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS so prijave na delo nosilcev dejavnosti. Zdravstvenemu inšpektoratu se prijavijo kršitve, ki se nanašajo na naslednje vsebine:  

 

NALEZLJIVE BOLEZNI

 

- zastrupitve/epidemiološke indikacije

- insekti, glodavci in drugi morebitni prenašalci nalezljivih bolezni 

 

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

 

Duševno zdravje

 - postopek podaljšanja zadržanja
 - sprejem na zdravljenje (vodenje postopkov)

 

 

Minimalni sanitarno-tehnični pogoji

- sanitarno higiensko vzdrževanje v zdravstvu

 

Nalezljive bolezni

- izvajanje Programa za obvladovanje bolnišničnih okužb

- odpadki iz zdravstva

 

Pacientove pravice

- odstopi zastopnikov pacientovih pravic
- uvrščanje v čakalni seznam
- drugo

 

Zdravniška služba

- neizpolnjevanje pogojev za samostojno opravljanje zdravniške službe
- specializacije
- vključevanje v NMP

 

ZDRAVILCI

 

- dovoljenja, licence
- oglaševanje

 

VRTCI, ŠOLE

 

- minimalni sanitarno-tehnični pogoji

- v vrtcih tudi igrišča in igrala

 

IZVAJALCI HIGIENSKE NEGE

 

- minimalni sanitarno-tehnični pogoji

- obvestila o zdravstvenih tveganjih

- posebna opozorila pri solarijih

 

PITNA VODA

 

– obveščanje uporabnikov
– sum epidemije/zdravstvene težave zaradi vode

 

KOPALNA VODA

 

– higienske zahteve na kopališču
– informacijsko mesto
– skladnost/kakovost  vode

 

IGRAČE, KOZMETIKA, DOLOČENI IZDELKI ZA OTROKE, PREHRANSKA DOPOLNILA, ŽIVILA ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE, MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI

 

- varnost/kakovost

- označevanje

- oglaševanje

 

OMEJEVANJE PORABE ALKOHOLA

 

- označevanje živil z alkoholom
- prodaja/ponudba mladoletnim v gostinstvu
- omogočanje pitja mladoletnim na javnem mestu
- prodaja/ponudba žganih pijač do 10. ure v gostinstvu
- objava prepovedi v gostinstvu
- cenik (dve brezalkoholni pijači, cenejši od alkoholne pijače) v gostinstvu
- prodaja/ponudba na funkcionalnem zemljišču, kjer se opravlja vzgojna, izobraževalna in zdravstvena dejavnost

 

OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV

 

- kajenje v zaprtem javnem prostoru
- kajenje na funkcionalnem zemljišču, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja
- neustrezna kadilnica
- uživanje pijače in živil v kadilnici
- neustreznost cigarete

 

 

Občani lahko posredujejo prijavo na elektronski naslov inšpektorata (gp.zirs(at)gov.si), po pošti ali preko telefona.

 

Prijave sprejemamo tudi na območnih enotah inšpektorata:

 

- Območna enota Celje in Dravograd,
- Območna enota Koper,
- Območna enota Kranj,
- Območna enota Ljubljana,
- Območna enota Maribor in Murska Sobota,
- Območna enota Nova Goricain
- Območna enota Novo mesto.