Skoči na vsebino

KOPALIŠČA IN KOPALNE VODE

 

1. Zakon o varstvu pred utopitvami

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+varstvu+pred+utopitvami)

 
2. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in  kopalna voda v bazenih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+minimalnih+higienskih+zahtevah%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+kopali%C5%A1%C4%8Da+in++kopalna+voda+v+bazenih)

 
3. Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+opremi+in+sredstvih+za+dajanje+prve+pomo%C4%8Di%2C+usposabljanju+in+preizkusih+iz+prve+pomo%C4%8Di+ter+zdravni%C5%A1kih+pregledih+re%C5%A1evalcev+iz+vode)


4. Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+tehni%C4%8Dnih+ukrepih+in+zahtevah+za+varno+obratovanje+kopali%C5%A1%C4%8D+in+za+varstvo+pred+utopitvami+na+kopali%C5%A1%C4%8Dih)


5. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+ukrepih+za+varstvo+pred+utopitvami+na+kopali%C5%A1%C4%8Dih)