Skoči na vsebino

KOZMETIČNI PROIZVODI

 

1.Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1223&DTA=2009&qid=1478074046852&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

2.Uredba o izvajanju Uredbe (ES) 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+%28ES%29+1223%2F2009+o+kozmeti%C4%8Dnih+izdelkih)

 

3.Uredba Komisije (EU) št. 655/2013 o določitvi skupnih meril za utemeljitev navedb, uporabljenih v zvezi s kozmetičnimi izdelki

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0655&DTA=2013&qid=1478074098327&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

4.Pravilnik o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+vzor%C4%8Denja+ter+metodah+za+laboratorijske+analize+kozmeti%C4%8Dnih+proizvodov)

 
5.Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. Julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1907&DTA=2006&qid=1478073808105&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

6.Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)