Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI

 

1.Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1935&DTA=2004&qid=1478074290992&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

2.Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+%28ES%29+o+materialih+in+izdelkih%2C+namenjenih+za+stik+z+%C5%BEivili%2C+in+o+razveljavitvi+direktiv+80%2F590%2FEGS+in+89%2F109%2FEGS)

 

3.Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=2023&DTA=2006&qid=1478074353636&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

4.Uredba o izvajanju uredbe Komisije (ES) o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+uredbe+Komisije+%28ES%29+o+dobri+proizvodni+praksi+za+materiale+in+izdelke%2C+namenjene+za+stik+z+%C5%BEivili)

 

5.Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+zdravstveni+ustreznosti+%C5%BEivil+in+izdelkov+ter+snovi%2C+ki+prihajajo+v+stik+z+%C5%BEivili)

 

6.Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+obvezni+registraciji+in+ravnanju+podjetij%2C+ki+proizvajajo%2C+predelujejo+in+prva+dajejo+v+promet+materiale+in+izdelke%2C+namenjene+za+stik+z+%C5%BEivili)

 

7.Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0010&DTA=2011&qid=1478074404834&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

8.Uredba Komisije (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES) št. 2023/06

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0282&DTA=2008&qid=1478074441685&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

9.Pravilnik o keramičnih izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+kerami%C4%8Dnih+izdelkih%2C+namenjenih+za+stik+z+%C5%BEivili)

 

10.Uredba Komisije (ES) št. 450/2009 z dne 29. maja 2009 o aktivnih in inteligentnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0450&DTA=2009&qid=1478074481483&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

11.Uredba Komisije (ES) št. 1895/2005 z dne 18. novembra 2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1895&DTA=2005&qid=1478074518808&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

12.Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Uredba+o+izvajanju+Uredbe+Evropskega+parlamenta+in+Sveta+%28ES%29+%C5%A1t.+1895%2F2005+o+omejitvi+uporabe+nekaterih+epoksi+derivatov+v+materialih+in+izdelkih%2C+namenjenih+za+stik+z+%C5%BEivili)

 

13.Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+materialih+in+izdelkih%2C+namenjenih+za+stik+z+%C5%BEivili)

 

14.Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+presku%C5%A1anju+izdelkov+in+snovi%2C+ki+prihajajo+v+stik+z+%C5%BEivili)

 

15.Uredba Komisije (EU) št. 284/2011 z dne 22. marca 2011 o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong

(http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0284&DTA=2011&qid=1478074561765&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

 

 16. Priporočilo Komisije (EU) 2017/84 z dne 16. januarja 2017 o spremljanju ogljikovodikov mineralnih olj v živilih ter materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017H0084)