Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MINIMALNI SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI

 

JAVNI ZDRAVSTVENI IN SOCIALNI ZAVODI

1. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih+za+opravljanje+zasebne+zdravstvene+dejavnosti)


2. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+laboratoriji+za+izvajanje+preiskav+na+podro%C4%8Dju+laboratorijske+medicine)

 
3. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+laboratoriji+za+pregledovanje+brisov+materni%C4%8Dnega+vratu)


4. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+primarni+centri+za+dojke)

 
5. Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Prostorska+tehni%C4%8Dna+smernica+TSG-12640-001%3A2008)

 
6. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih izvajalcev psihiatričnega zdravljenja ter o postopku njihove verifikacije

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+kadrovskih%2C+tehni%C4%8Dnih+in+prostorskih+pogojih+izvajalcev+psihiatri%C4%8Dnega+zdravljenja+ter+o+postopku+njihove+verifikacije)

 

HIGIENSKA NEGA

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)

 
2. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (

http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+tehni%C4%8Dnih+zahtevah+za+proizvode+in+o+ugotavljanju+skladnosti

 
3. Zakon o splošni varnosti proizvodov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+splo%C5%A1ni+varnosti+proizvodov)

 
4. Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+minimalnih+sanitarno+zdravstvenih+pogojih+za+opravljanje+dejavnosti+higienske+nege+in+drugih+podobnih+dejavnosti)

 

5. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)

 

OTROŠKO VARSTVO, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)

 
2. Zakon o vrtcih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+vrtcih)

 
3. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+normativih+in+minimalnih+tehni%C4%8Dnih+pogojih+za+prostor+in+opremo+vrtca)

 
4. Pravilnik o zdravstveno higienskih zahtevah, katerim morajo ustrezati poslopja in prostori osnovne šole

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravstveno+higienskih+zahtevah%2C+katerim+morajo+ustrezati+poslopja+in+prostori+osnovne+%C5%A1ole)

 
5. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)

 

NASTANITVENI IN JAVNI OBJEKTI

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)

 
2. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)

 
3. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prezra%C4%8Devanju+in+klimatizaciji+stavb)