Skoči na vsebino

NALEZLJIVE BOLEZNI

 

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)


2. Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=2.%09Pravilnik+o+pogojih+za+pripravo+in+izvajanje+programa+prepre%C4%8Devanja+in+obvladovanja+bolni%C5%A1ni%C4%8Dnih+oku%C5%BEb)


3. Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+potrdilih%2C+vodenju+evidenc+in+zagotavljanju+podatkov+o+cepljenju%2C+ne%C5%BEelenih+u%C4%8Dinkih+po+cepljenju+in+zdravstvenih+napakah+pri+cepljenju )


4. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2017

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+dolo%C4%8Ditvi+programa+cepljenja+in+za%C5%A1%C4%8Dite+z+zdravili+za+leto+2017)


5. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prijavi+nalezljivih+bolezni+in+posebnih+ukrepih+za+njihovo+prepre%C4%8Devanje+in+obvladovanje)


6. Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+prevozu+in+pokopu+posmrtnih+ostankov)


7. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+na%C4%8Dinu+in+sredstvih+za+izvajanje+dezinfekcije%2C+dezinsekcije+in+deratizacije)


8. Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju

(neuradno prečiščeno besedilo dosegljivo na sedežu inšpektorata)


9. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)


10. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prezra%C4%8Devanju+in+klimatizaciji+stavb)