Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALEZLJIVE BOLEZNI

 

1. Zakon o nalezljivih boleznih

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+nalezljivih+boleznih)


2. Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=2.%09Pravilnik+o+pogojih+za+pripravo+in+izvajanje+programa+prepre%C4%8Devanja+in+obvladovanja+bolni%C5%A1ni%C4%8Dnih+oku%C5%BEb)


3. Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+potrdilih%2C+vodenju+evidenc+in+zagotavljanju+podatkov+o+cepljenju%2C+ne%C5%BEelenih+u%C4%8Dinkih+po+cepljenju+in+zdravstvenih+napakah+pri+cepljenju )


4. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2017

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+dolo%C4%8Ditvi+programa+cepljenja+in+za%C5%A1%C4%8Dite+z+zdravili+za+leto+2017)


5. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prijavi+nalezljivih+bolezni+in+posebnih+ukrepih+za+njihovo+prepre%C4%8Devanje+in+obvladovanje)


6. Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+prevozu+in+pokopu+posmrtnih+ostankov)


7. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+na%C4%8Dinu+in+sredstvih+za+izvajanje+dezinfekcije%2C+dezinsekcije+in+deratizacije)


8. Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju

(neuradno prečiščeno besedilo dosegljivo na sedežu inšpektorata)


9. Pravilnik o pitni vodi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pitni+vodi)


10. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+prezra%C4%8Devanju+in+klimatizaciji+stavb)