Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRESADITEV DELOV TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA

 

 

1. Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+pridobivanju+in+presaditvi+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+zdravljenja)


2. Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+sledljivosti+in+uni%C4%8Denju+%C4%8Dlove%C5%A1kih+organov+namenjenih+za+presaditev+ter+o+nacionalni+identifikacijski+%C5%A1tevilki)


3. Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+poro%C4%8Danju+in+obvladovanju+hudih+ne%C5%BEelenih+dogodkov+in+hudih+ne%C5%BEelenih+reakcij+pri+ravnanju+s+%C4%8Dlove%C5%A1kimi+organi)


4. Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (

http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Navodilo+o+postopkih+in+dejavnostih+na+podro%C4%8Dju+pridobivanja+darovalcev+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+presaditve)

 
5. Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+varstva+osebnih+podatkov+dajalcev+in+prejemnikov+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+zdravljenja)

 
6. Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetskih in medicinskih merilih za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+vodenja+%C4%8Dakalnih+seznamov+ter+imunogenetskih+in+medicinskih+merilih+za+dolo%C4%8Ditev+vrstnega+reda+in+izbiro+prejemnika+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa)

 
7. Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+vodenja+evidenc+opravljenih+odvzemov+in+presaditev+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa)

 
8. Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+povezovanja+s+sorodnimi+tujimi+in+mednarodnimi+organizacijami+in+izmenjavi+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+z+drugimi+dr%C5%BEavami)

 
9. Pravilnik o načinu shranjevanja in prevoza delov človeškega telesa, namenjenih za presaditev

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+shranjevanja+in+prevoza+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa%2C+namenjenih+za+presaditev)


10. Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanje Etične komisije za presaditve

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+sestavi%2C+na%C4%8Dinu+imenovanja+in+pravilih+za+delovanje+Eti%C4%8Dne+komisije+za+presaditve)


11. Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+postopku+obve%C5%A1%C4%8Danja+o+smrti+oseb%2C+ki+pridejo+v+po%C5%A1tev+kot+dajalci+delov+%C4%8Dlove%C5%A1kega+telesa+zaradi+presaditve)


12. Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+medicinskih+merilih%2C+na%C4%8Dinu+in+postopku+ugotavljanja+mo%C5%BEganske+smrti+ter+sestavi+komisije+za+ugotavljanje+mo%C5%BEganske+smrti)


13. Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+konzerviranja+in+postopkih+prevoza+%C4%8Dlove%C5%A1kih+organov)