Skoči na vsebino

SPLOŠNI PREDPISI

 

1. Zakon o zdravstveni inšpekciji

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+zdravstveni+in%C5%A1pekciji)


2. Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+in%C5%A1pekcijskem+nadzoru)


3. Zakon o državni upravi 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+dr%C5%BEavni+upravi)


4. Zakon o upravnih taksah

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+upravnih+taksah)


5. Zakon o prekrških

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+prekr%C5%A1kih)


6. Uredba o organih v sestavi ministrstva

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=uredba+o+organih+v+sestavi)


7. Zakon o splošnem upravnem postopku

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1nem+upravnem+postopku)

 

8. Uredba o upravnem poslovanju

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=uredba+o+upravnem+poslovanju)


9. Zakon o varstvu potrošnikov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+varstvu+potro%C5%A1nikov)


10. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+varstvu+potro%C5%A1nikov+pred+nepo%C5%A1tenimi+poslovnimi+praksami)


11. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+prepre%C4%8Devanju+dela+in+zaposlovanja+na+%C4%8Drno)


12. Zakon o kazenskem postopku

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+kazenskem+postopku)

 

13. Zakon o zdravstveni dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+zdravstveni+dejavnost)