Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNI PREDPISI

 

1. Zakon o zdravstveni inšpekciji

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+zdravstveni+in%C5%A1pekciji)


2. Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+in%C5%A1pekcijskem+nadzoru)


3. Zakon o državni upravi 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+dr%C5%BEavni+upravi)


4. Zakon o upravnih taksah

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+upravnih+taksah)


5. Zakon o prekrških

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+prekr%C5%A1kih)


6. Uredba o organih v sestavi ministrstva

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=uredba+o+organih+v+sestavi)


7. Zakon o splošnem upravnem postopku

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+splo%C5%A1nem+upravnem+postopku)

 

8. Uredba o upravnem poslovanju

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=uredba+o+upravnem+poslovanju)


9. Zakon o varstvu potrošnikov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+varstvu+potro%C5%A1nikov)


10. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+varstvu+potro%C5%A1nikov+pred+nepo%C5%A1tenimi+poslovnimi+praksami)


11. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+prepre%C4%8Devanju+dela+in+zaposlovanja+na+%C4%8Drno)


12. Zakon o kazenskem postopku

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+kazenskem+postopku)

 

13. Zakon o zdravstveni dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+zdravstveni+dejavnost)