Skoči na vsebino

ZDRAVILSTVO

 

1. Zakon o zdravilstvu

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+zdravilstvu)

 

2.Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravilske dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+pogojih+za+opravljanje+zdravilske+dejavnosti )


3. Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+opredelitvi+zdravilskih+sistemov+in+zdravilskih+metod+ter+o+postopku+evidentiranja%2C+priznavanja+in+nadzora+zdravilskih+sistemov+in+zdravilskih+metod%2C+ki+se+uvajajo+v+zdravilsko+dejavnost