Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

 

1. Zakon o zdravniški službi

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+zdravni%C5%A1ki+slu%C5%BEbi)

 

2. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+priznavanju+poklicnih+kvalifikacij+zdravnik%2C+zdravnik+specialist%2C+doktor+dentalne+medicine+in+doktor+dentalne+medicine+specialist)

 

3. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov 

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0953/pravilnik-o-vrstah-vsebini-trajanju-in-poteku-specializacij-zdravnikov)

 

4. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Program+pripravni%C5%A1tva+in+strokovnega+izpita+za+poklic+zobozdravnik-zobozdravnica)

 

5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+ki+jih+morajo+izpolnjevati+zdravstveni+zavodi+in+zasebne+ordinacije+za+izvajanje+programov+pripravni%C5%A1tva%2C+sekundarijata+in+specializacij+zdravnikov+in+zobozdravnikov)

 

6. Pravilnik o zdravniškem registru

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravni%C5%A1kem+registru)

 

7. Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+pogojih%2C+pod+katerimi+zdravniku+ni+treba+opravljati+de%C5%BEurstva)

 

8. Program pripravništva za poklic zdravnika

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Program+pripravni%C5%A1tva+za+poklic+zdravnika)

 

9. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+vsebini+in+poteku+sekundarijata)

 

10. Pravilnik o zdravniških licencah

(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+zdravni%C5%A1kih+licencah)