Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

 

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214)

 

2. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+registru+in+licencah+izvajalcev+v+dejavnosti+zdravstvene+ali+babi%C5%A1ke+nege)

 

3. Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Odredba+o+seznamu+izvajalcev+zdravstvenih+poklicev%2C+ki+morajo+biti+vpisani)

 

4. Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Odredba+o+seznamu+poklicev+v+zdravstveni+dejavnosti)

 

5. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+registru+in+licencah+izvajalcev+fizioterapevtske+dejavnosti)

 

6. Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+registru+izvajalcev+laboratorijske+medicine )

 

7. Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+licencah+v+dejavnosti+laboratorijske+medicine)

 

8. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+vodenju+registra+zasebnih+zdravstvenih+delavcev)

 

9. Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1924/pravilnik-o-sistemskem-nadzoru-v-zdravstvu)

 

10. Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1923/pravilnik-o-upravnem-nadzoru-v-zdravstvu)

 

11. Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti

(https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018063.pdf )