Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

 

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214)

 

2. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+registru+in+licencah+izvajalcev+v+dejavnosti+zdravstvene+ali+babi%C5%A1ke+nege)

 

3. Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Odredba+o+seznamu+izvajalcev+zdravstvenih+poklicev%2C+ki+morajo+biti+vpisani)

 

4. Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Odredba+o+seznamu+poklicev+v+zdravstveni+dejavnosti)

 

5. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+registru+in+licencah+izvajalcev+fizioterapevtske+dejavnosti)

 

6. Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+registru+izvajalcev+laboratorijske+medicine )

 

7. Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+licencah+v+dejavnosti+laboratorijske+medicine)

 

8. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=Pravilnik+o+vodenju+registra+zasebnih+zdravstvenih+delavcev)

 

9. Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1924/pravilnik-o-sistemskem-nadzoru-v-zdravstvu)

 

10. Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1923/pravilnik-o-upravnem-nadzoru-v-zdravstvu)

 

11. Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti

(https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018063.pdf )